آرشیو دسته بندی: اهداف انجمن

اهداف انجمن

-متشکل ساختن شرکت های حمل و نقل بین المللی تحت ضوابط انجمن. 2-دفاع از حقوق صنفی اعضاء در کلیه مراجع داخلی و بین المللی. 3-تنظیم و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه نرخ های حمل و نقل بین المللی و خدمات جنبی کالاهای صادراتی، وارداتی، ترانزیت و سایر عملیات مربوط به حمل و نقل. 4-اهتمام و […]